SkrtelMoji - Politika

şirket

Royal App Development ltd. şirketi,

Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina, Slovak Cumhuriyeti’nde yerleşik,

50 049 038 kayıt numarası ile Žilina Bölge Mahkemesi ticari siciline kayıtlı, Kısım Sro, 64818/L dosya numaralı,

(bundan böyle “Royal App Development, ltd. şirketi” olarak anılacaktır)

İfadeler (emojiler) içeren yazılım uygulamalarının (bundan böyle “uygulamalar” olarak anılacaktır) oluşturulmasını ve satışını içeren hizmetlerin sağlayıcısıdır.

Royal App Development ltd. şirketi, söz konusu kişiyle yapılan anlaşmaya ve bu kişinin onayına dayanarak ifadelerle (emojilerle) resmedilen kişiye veya bu kişi ile ilgili nesnelere ilişkin uygulamaların satışını içeren hizmetler sunduğunu beyan etmektedir. Royal App Development ltd. şirketi bu uygulamaların ve ifadelerin (emojilerin) tam telif hakkı sahibi ve tam fikri mülkiyet hakkı sahibidir.

Uygulamaları web sayfalarından indirerek satın alan kullanıcıların ilgili gizliliğini korumak bizim için son derece önemlidir. Royal App Development ltd. şirketi görüşmelerin, metin mesajlarının içeriğine veya kullanıcıların ne zaman emojileri kullandıkları veya hangilerinin klavye yoluyla girildiğine dair hiçbir bilgi toplamaz, bunları takip etmez, bunlara erişimi yoktur ve bunları ifşa etmez. Royal App Development ltd. şirketinin açıkladığı yegâne veriler, uygulama indirme sayısı, uygulamanın indirildiği durum, uygulamanın indirildiği cihaz tipi ve cihaz tipine göre kullanılan emoji sayısıdır. Bu bilgiler somut bir kullanıcı ile bağlantı kurulmadan isimsiz şekilde edinilmiştir. Royal App Development ltd. şirketi bu bilgileri yalnızca sağlanan hizmetleri değerlendirmek ve iyileştirmek, kullanıcı taleplerini işlemek, kullanıcılarla iletişime geçmek ve müşteri desteği sunmak ve hukuk sistemi uyarınca olası idari amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. Royal App Development ltd. şirketi kullanıcılarla ilgili herhangi bir kişisel veri toplamaz veya işlemez. Uygulamanın indirildiği cihaz tipi ile ilgili veriler sadece özet biçiminde toplanır ve başka herhangi bir üçüncü tarafa verilmez.

Sağlanan hizmetler ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri aşağıdadır:

info@royalappdevelopment.com

Royal App Development ltd.

Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina, Slovak Republic